1

Sử dụng trình duyệt Safari bấm chọn “Download”

2

Chọn Install Application Đồng Ý Cài Đặt

3

Bấm nút Home và bấm chọn biểu tượng mới xuất hiện trên màn hình để tiếp tục cài đặt.

4

Vào phần Cài Đặt (settings) Cài Đặt Chung (general) Quản lý thiết bị (device management) Chọn Tiến Hành Trust(tin cậy) nhà cung cấp Worldgold Investment Pte Ltd

5

Trở về màn hình chính, chọn ZOBANCA để trải nghiệm